Workshop ECHT voor LVSC 

Veel coaches en supervisoren kennen ACT als een derde generatie (cognitieve) gedragstherapie en passen ACT toe in hun praktijk. Vanuit ons onderzoek naar de werking van de 3 Principes van de psychologische ervaring komen we uit op de cruciale rol van de identificatie met het zelf (ik). Het door Elisabeth vertaalde boek ECHT, ‘Een frisse kijk op wie je (niet) bent’, heeft dit helemaal ontrafeld. Dit leek ons een mooie insteek voor een workshop, waarin we ACT en ECHT naast elkaar hebben gezet.  

Het was een mooie ochtend! Vooral de coaches die binnen een organisatie werken zagen mogelijkheden voor meer impact bij cliënten. Waar zit ‘m dat dan in?

  • Je mobiliseert de eigen wijsheid
  • Je versterkt het waarnemen van de eigen patronen in het moment
  • Je creëert opluchting dat je je gedachten niet altijd serieus hoeft te nemen, dat ze vanzelf weer verdwijnen voor iets nieuws

Dat geeft extra ruimte en verdieping aan je supervisie & coaching.

Congres
Verlichting & Welzijn

20 september Driebergen
Voor zorg- en hulpverleners